Huutokaupan 851 alkuun: 1 vrk 20 h 30 min Seuraavat huutokaupat »

Kauppaehdot

Verkkohuutokaupan Kauppaehdot

Voimassa 1.5.2019 alkaen

1. JOHDANTO JA SOVELLETTAVUUS

Nämä ehdot koskevat huutokauppaa ja myyntiä, jossa Helsingin Pantti-Osakeyhtiön huutokauppa (”Huutokauppa”) tarjoaa huutokauppaeriä sähköisen markkinapaikkansa kautta internetin välityksellä, jossa huutokaupat ja myynnit suoritetaan elektronisesti, (”Palvelu”) ja jossa asiakas (”Asiakas”) voi rekisteröityä ja ostaa huutokaupattavia eriä (”Eriä”) huutokaupalla.

Huutokauppa toimii Helsingin Pantin lunastamattomien vakuuksien julkisena panttihuutokauppana. Lain mukaan, jos lainanvakuutena olevaa panttia ei lunasteta viimeistään kuukauden kuluttua lainan eräpäivästä, on panttilainauslaitoksella oikeus ryhtyä pantin myymistä edistäviin toimenpiteisiin. Suomessa panttilainauslaitoksen on myytävä pantti julkisella huutokaupalla. (Laki panttilainauslaitoksista 18.12.1992/1353).

Huutokaupan yhteystiedot ovat Suomessa Helsingin Pantti-Osakeyhtiö, Huutokauppa, Y-tunnus: 0108663-5, Helsinginkatu 1 FI 00500 Helsinki, sähköposti: huutokauppa@helsinginpantti.fi ja puhelin: 09 2705 3085. Pakottavasta lainsäädännöstä johtuvien määräysten lisäksi nämä ehdot sekä hinnasto ja muut menettelytavat, joita Huutokauppa julkaisee liittyen Palveluun (yhdessä ”Ehdot”) määräävät tyhjentävästi ne ehdot, jotka ovat voimassa Asiakkaan rekisteröinnin ja Palvelun käyttämisen sekä Asiakkaan Erän ostoon liittyen. Asiakkaan on hyväksyttävä Ehdot ollakseen oikeutettu käyttämään Palvelua ja ostamaan Eriä Palvelusta. Yksityiskohtaisempaa tietoa Palvelun käyttämisestä, tarjousten tekemisestä sekä muuta käytännöllistä tietoa löytyy Tietoa Palvelusta -sivulta.

2. REKISTERÖINTI

Jotta Palvelua voi käyttää, Asiakkaan täytyy rekisteröityä Palveluun.

Asiakas rekisteröi itsensä Palveluun sähköisesti tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisesti Helsingin Pantin toimipisteissä. Sähköisesti Asiakas rekisteröi itsensä tunnistautumalla ensin palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja tämän jälkeen täyttämällä Palvelun verkkosivuilta löytyvän rekisteröintilomakkeen. Helsingin Pantin toimipisteissä asiakas tunnistautuu voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Asiakkaan tulee ilmoittaa oikeat henkilö- ja yhteystiedot. Asiakas voi alkaa käyttää Palvelua sen jälkeen, kun tämä on varmentanut sähköpostiosoitteensa klikkaamalla hänelle sähköpostiin lähetettyä sähköpostia.

Asiakas vastaa tietojen pitämisestä ajan tasalla. Rekisteröitymällä Asiakas hyväksyy Ehdot ja sitoutuu niihin sekä muihin Palvelun käyttöön liittyviin ohjeistuksiin.

Seuraavilla henkilöillä/Asiakkailla ei ole oikeutta käyttää Palvelua: (i) henkilöt, jotka ovat alle 18-vuotiaita, (ii) henkilöt, joilla on alennettu oikeustoimikelpoisuus tai (iii) Asiakkaat, jotka on suljettu pois Palvelusta väliaikaisesti tai pysyvästi. Asiakkaalla on ainoastaan oikeus käyttää Palvelua käyttämällä omaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa. Asiakas vastaa kaikista tarjouksista ja toimenpiteistä, jotka suoritetaan Asiakkaan käyttäjätunnuksilla. Asiakkaan tulee parhaan kykynsä mukaan varmistua siitä, että salasana pysyy salaisena eikä tule kolmansien osapuolten tietoon. Asiakkaalla ei ole oikeutta lainata tai myydä käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmansille osapuolille. Salasana tulee välittömästi vaihtaa, mikäli on syytä epäillä, että käyttäjätiedot ovat joutuneet kolmansien osapuolten haltuun tai ne muilla tavoin ovat tulleet tai voivat tulla väärinkäytetyiksi. Huutokauppa suojaa kerättyjä henkilötietoja. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä voit lukea tietosuojaselosteesta Rekisteriseloste.

3. PALVELU JA SEN KÄYTTÖ

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä Huutokauppa takaa Palvelun saatavuutta. Palvelu saattaa aika ajoin olla kokonaan tai osittain pois käytöstä tai huonosti toimiva johtuen esim. suunnitellusta tai ei-suunnitellusta ylläpidosta, toimintahäiriöistä tai muusta syystä. Huutokauppa ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita saattaa aiheutua sen vuoksi, ettei Asiakkaalla ole pääsyä Palveluun, esim. tehdäkseen Erästä tarjouksen. Huutokauppa pidättää oikeuden päivittää, uudistaa tai hetkellisesti tai pysyvästi lopettaa Palvelun tarjoamisen. Huutokaupalla on oikeus sulkea pois Asiakkaita ja Asiakkaiden tilejä Palvelusta. Tämä voi mm. koskea Asiakkaita, jotka: (i) eivät noudata Ehtoja; (ii) joilla on erääntyneitä maksamattomia laskuja; (iii) eivät ole noutaneet ostamiaan Eriä tai (iv), jotka Huutokaupan arvioinnin mukaan väärinkäyttävät peruuttamisoikeutta jäljempänä kohdan 7. mukaisesti. Asiakkaalla, jonka pääsy Palveluun on estetty ja/tai jonka asiakastili on lukittu, ei ole oikeutta rekisteröityä uudestaan tai käyttää Palvelua toisen Asiakkaan tilin kautta / käyttäjätunnuksella.

4. ERÄN TIEDOT JA KUVAUS/LÄHTÖHINNAT

Erälle ilmoitettu lähtöhinta on viitteellinen, kokemukseemme perustuva realistinen hintaodote kyseiselle Erälle ja se toimii ainoastaan ohjenuorana Asiakkaalle. Lähtöhinta on aina myös Erän pohjahinta, jonka alle kohdetta ei myydä. Erän lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti lähtöhintaa korkeampi. Asiakas on aina velvollinen itse tutkimaan Erän. Erän ilmoitettuja tietoja, esim. Erän kuvauksen yhteydessä ilmoitettuja tietoja, saatetaan joutua muuttamaan Erästä saatujen lisätietojen johdosta. Mahdolliset muutokset tai lisäykset julkaistaan Palvelun verkkosivuilla (”Verkkosivusto”). Tapauksissa, joissa muutoksen/lisäyksen katsotaan olennaisesti muuttavan Erän arvoa, pidättää Huutokauppa oikeuden poistaa Erä Palvelusta tai julkaista se uudella hinnalla  ja uusilla tiedoilla/kuvauksilla.

5. EVÄSTEET (COOKIES) JA MAHDOLLISUUS OLLA SALLIMATTA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka Verkkosivu lähettää Asiakkaan verkkoselaimeen, kun Asiakas vierailee Verkkosivustolla. Huutokauppa käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

Huutokauppa saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Huutokaupan yhteistyökumppani voi tukea Huutokaupan esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröitynyt asiakas voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Huutokaupan palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröitynyt asiakas voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Huutokaupan palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

6. TARJOUSTEN TEKO JA OSTAMINEN

Tarjousten tekoon osallistuvan Asiakkaan on noudatettava Verkkosivustolla olevia tarjoustentekoprosessiin liittyviä ohjeita. Tarjouksen jättämistä varten on hyväksyttävä rekisteröityminen asiakkaaksemme  sähköisesti palvelumme kautta. Rekisteröityminen on maksutonta.

Tarjouksia verkkohuutokauppaan voi tehdä kahdella tapaa: tekemällä kertakorotuksen tai korotusautomaattia käyttämällä.

Kertakorotusta käyttämällä Asiakas tarjoaa suoraan summan, jonka on tuotteesta valmis maksamaan. Kertakorotus korottaa johtavaa huutoa suoraan Asiakkaan asettamaan summaan, jos huudettu summa on verkkohuutokaupan suurin. Tarjouksen tulee aina olla vähintään yhden korotussumman verran enemmän kuin tämänhetkinen johtava tarjous. Verkkohuutokauppaan jätetyt korotusautomaatit voivat ylittää kertakorotuksen.

Korotusautomaatti on tarjouspalvelu, joka tekee tarjouksen Asiakkaan lukuun, tehden pienimmän mahdollisen korotuksen aina Asiakkaan määrittämään kattosummaan saakka. Tarjoukselle on määritetty minimikorotus, jonka tarjouksen tulee ylittää. Korotusautomaattiin asetettu kattosumma ei ole vielä tarjous, vaan tarjous syntyy, kun nykyinen suurin tarjous ylitetään ja  tuotteen johtava tarjous muuttuu. Asiakas voi muuttaa asettamaansa kattosummaa suuremmaksi tai pienemmäksi tekemällä uuden korotusautomaatin. Korotusautomaatin jo tekemät huudot jäävät voimaan.

Asiakas voi seurata johtavia tarjouksia reaaliaikaisesti verkkohuutokaupassa, omia tarjouksiaan omilla sivuillaan ja asettamiaan korotusautomaatteja tuotteiden sivuilla. Asiakas saa ilmoituksen sähköpostiinsa, jos Asiakkaan johtava huuto ylitetään. Jokaiselle Erälle on määritetty Erän tiedoissa näkyvä suunniteltu päätymisaika. Jos Erään on huutokaupan viimeisen minuutin aikana tehty tarjous, Erä ei sulkeudu suunniteltuna päättymisaikana, vaan huutokauppa-aikaa pidennetään automaattisesti aina minuutilla viimeisimmästä tarjouksesta alkaen. Erä sulkeutuu vasta, kun viimeisen minuutin aikana Erästä ei ole jätetty tarjouksia.

Kaikki tehdyt tarjoukset sitovat Asiakasta eikä niitä voi muuttaa tai perua. Tarjous on voittava, mikäli se on huutokaupan päätyttyä korkein jätetty tarjous ja jos se on yhtä suuri tai suurempi kuin Pohjahinta. Heti huutokaupan päätyttyä katsotaan voittaneen tarjouksen tehneen Asiakkaan  ja Huutokaupan välille syntyneen sitova sopimus. Asiakas on velvollinen itse kontrolloimaan, onko tehty tarjous johtanut kaupan syntymiseen.

Asiakas saa sähköpostiinsa ilmoituksen voittamastastaan huudosta. Asiakas voi seurata huutojensa menestymistä omilla sivuillaan – voitetut huudot siirtyvät huutokaupan päätyttyä kassaan maksettavaksi. Asiakas voi maksaa ostoksensa verkossa tai Huutokaupan toimipisteessä Helsinginkatu 1 00500 Helsinki ja valita voitettujen huutojen toimitustavan.

7. PERUUTTAMISOIKEUS

Mikäli Asiakas on kuluttaja, on Asiakkaalla  Suomen kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta, mikäli kyseisen lain peruttamisoikeutta koskevat poikkeukset tulevat sovellettaviksi.

Asiakkaan on ilmoitettava Huutokaupalle peruttamisoikeuden käyttämisestä 14 päivän pituisen peruttamisajan kuluessa. Peruttamisaika alkaa sinä päivänä, kun Asiakas saa Erän haltuunsa joko itse tai edustajansa välityksellä. Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa peruuttamisaikeesta sekä ilmoittaa kuinka Erä palautuu Huutokaupalle. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen huutokauppa@helsinginpantti.fi tai henkilökohtaisesti käymällä Huutokaupan toimipisteessä Helsinginkatu 1 00500 Helsinki.

Peruutetun oston jälkeen Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa Erä neljäntoista (14) päivän sisällä siitä, kun Asiakas saa Erän haltuunsa joko itse tai edustajansa välityksellä. Asiakkaan tulee palauttaa Erä huutokauppaan siinä kunnossa, missä se oli saatua sen haltuunsa. Palautusta ei saa tehdä postiennakolla. Asiakas kantaa riskin Erän vahingoittumisesta tai häviämisestä. Asiakkaan tulee paketoida ja käsitellä Erää siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana.

Kun Huutokauppa on vastaanottanut Erän, maksu palautetaan kolmenkymmenen (30) päivän sisällä Asiakkaalle, vähennettynä Erän mahdollinen arvonaleneminen, joka on aiheutunut siitä että Asiakas on käsitellyt Esinettä enemmän kuin tarpeellista. Takaisinmaksu tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle tai maksukortille mitä on käytetty ostossa. Jos Asiakas on maksanut Erän toimipisteessä ja palauttaa sen postitse, tulee palautusilmoitukseen lisätä tieto siitä, mihin tilille palautus tulee tehdä.  Mikäli HK epäilee Asiakkaan väärinkäyttävän peruuttamisoikeuttaan, esim. käyttämällä peruuttamisoikeuttaan päästäkseen noudattamasta annettuja tarjouksia ja sitä kautta vaikuttaa tarjousmenettelyyn, Asiakkaaseen tai muihin Asiakkaisiin tavalla, jota Huutokauppa ei voi hyväksyä, pidättää Huutokauppa oikeuden sulkea Asiakkaan tilin ja Asiakkaan pääsyn Palveluun.

8. MAKSAMINEN

Maksu huutokauppaerästä tulee suorittaa kahdeksan (8) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.
Tavaran toimittamisesta ulkopuolisen kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen välityksellä on sovittava erikseen Huutokaupan kanssa.
Erät voi maksaa sähköisesti verkkopankissa. Erät on lisäksi mahdollista maksaa Huutokaupan toimipisteessä Helsinginkatu 1 00500 Helsinki käteisellä, pankkikortilla tai luottokortilla.
Yli 2000 euron käteisostoksissa edellytämme selvitystä varallisuuden alkuperästä. Maksamisen ja noudon yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Verkkohuutokaupan maksuvälittäjänä toimii VismaPay  (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visman verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkohuutokauppiaalle.

Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
Kauppa syntyy asiakkaan ja HK:n välille. Huutokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
 
Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta
Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay

Huutokauppaerää ei luovuteta, ennen kuin HK on saanut täyden maksun. HK vastaa myydystä huutokauppaerästä erän luovuttamiseen asti, kuitenkin enintään 8 päivää. Erä katsotaan luovutetuksi silloin, kun HK luovuttaa sen asiakkaalle tai asiakkaan kanssa sovitun yrityksen kuljetettavaksi.

Jos huutokauppaerää ei oteta haltuun 8 päivän kuluessa, HK voi menetellä sen kanssa oman harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta ostajalle.

9. VALTUUTUS

Asiakas voi antaa toiselle henkilölle oikeuden maksaa ja tai noutaa huutamansa Erän huutokaupan toimipisteestä Helsinginkatu 1 00500 Helsinki.

Hyväksymme ainoastaan kirjalliset valtuutukset. Valtakirjasta tulee löytyä vähintään seuraavat tiedot:

  • yksilöinti, mitä toimea valtuutus koskee
  • valtuuttajan ja valtuutetun nimet (sosiaaliturvatunnukset),
  • valtakirjan laatimisen päivämäärä ja paikka sekä
  • valtuutetun ja valtuuttajan allekirjoitukset.

Suosittelemme käyttämään seuraavaa valtakirjaa asioidessa huutokaupassa Valtakirja.

10. ESINEEN NOUTO/KULJETUS

Mikäli Asiakas ei nouda Esinettä Huutokaupan toimipisteestä Helsinginkatu 1 00500 Helsinki tai sijainnista, joka Verkkosivulla Erän tietojen/kuvauksen yhteydessä on ilmoitettu, asiakas voi pyytää Erälle kuljetuspalvelua. Erän lähettämisestä veloitetaan kuljetus- ja käsittelymaksu. Maksuluokka määräytyy ostettavan Erän koon ja asiakkaan valinnan mukaan. Asiakkaalla on käytettävissään palvelussa kuvatut kuljetusvaihtoehdot.

Suomen ulkopuolisiin kuljetuksiin liittyen pyydämme olemaan kustannuksista ja kuljetustavasta yhteydessä huutokaupan asiakaspalveluun. EU:n ulkopuolisiin maihin huutokauppa ei tarjoa kuljetuspalveluita.

Toimituskulut maksetaan tuotteiden maksun yhteydessä.

HK vastaa myydystä huutokauppaerästä Erän luovuttamiseen asti. Erä katsotaan luovutetuksi silloin, kun HK luovuttaa sen asiakkaalle tai asiakkaan kanssa sovitun yrityksen kuljetettavaksi. Heti, kun Erä on noudettu tai luovutettu siirtyy riski ja vastuu Erästä Asiakkaalle.
Toimipistenoudon yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.


11. VIRHEVASTUU

Kaikki huutokauppaerät ovat käytettyjä ja ne myydään sellaisena kuin ne ovat. Erän kunto kuvaillaan lyhyesti Erän tietojen yhteydessä olevassa kuvauksessa. Asiakkaan tulee ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti tutkia Erä ja muodostaa käsitys sen kunnosta, arvosta, luonteesta ja muista ominaisuuksista. HK toimii Helsingin Pantin lunastamattomien vakuuksien välittäjänä. Erän kuvia sekä tietoja/kuvausta esim. Verkkosivustolla on käytettävä vain Erän tunnistamiseksi, eikä HK vastaa virheellisistä tai puutteellisista tiedoista/kuvauksesta, mikäli virhe ei ole merkittävä. HK ei vastaa vaurioista, puutteista tai poikkeavuuksista, jotka eivät ilmene kuvista tai Erän tiedoista/kuvauksesta. Erän todellinen ulkonäkö voi poiketa siitä, mitä ilmenee kuvista sekä miltä Erä näyttää tietokoneen näyttöpäätteellä, varsinkin väriominaisuuksien osalta. Erästä annetut tiedot esimerkiksi Erän tekijästä, aitoudesta, iästä, käytetystä tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä, kuten myös tiedot Erän yleisestä kunnosta, aiemmista vaurioista ja korjauksista ym. toimivat vain ohjenuorana Asiakkaalle tämän itse tutkiessa Erää. HK ei vastaa vaurioista ja virheellisyyksistä, jotka ovat Erälle ominaisia, esim. luonnollisesta kulumisesta, vaurioista, vioista ja puutteista, kankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten painotöiden, paperien haalistumisesta ja puun halkeilemisesta. Kellojen ja kellokoneistojen, moottoreiden ja mekaanisten tai sähkö- tai patterikäyttöisten Erien toimivuus ei kuulu HK:n vastuun piiriin.

HK:n virhevastuu rajoittuu seuraavaan. Jos Erässä on virhe tai puute, josta HK vastaa, on HK:lla oikeus purkaa kauppa. Mikäli Erän omistus- tai hallintaoikeudessa ilmenee epäselvyyttä, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa kauppa. Mikäli kauppa puretaan, on Asiakkaalla oikeus saada HK:lta maksettu kauppasumma takaisin Erän palauttamista vastaan. HK ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, tappioista tai kustannuksista, jotka suoraan tai epäsuoraan aiheutuvat tai ovat yhteydessä sotaan, sodankaltaiseen tapahtumaan, vallankumoukseen, takavarikkoon tai muuhun siviili- tai sotilasviranomaistoimeen, ydinvoimaprosessiin, terrorismiin/terroritekoon, riippumatta muusta syystä tai tapahtumasta johtuen, samanaikaisesti tai eri ajankohtana, ja ovat vaikuttaneet vahingon, tappion tai kustannusten syntyyn.

12. REKLAMAATIO

Asiakkaan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Asiakas on huomannut tai Asiakkaan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään Erän vastaanoton yhteydessä (14 päivän sisällä), jos Asiakas on sopinut kuljetuksesta. Mikäli reklamaation aikarajaa ei noudateta, ei Asiakkaalla ole oikeutta vaateisiin virheeseen perustuen. Kaikki reklamaatiot tulee tehdä kirjallisina. HK:n virhevastuu Asiakkaalle rajoittuu enimmillään siihen, mitä Asiakas on suorittanut eli myyntihinnan sekä mahdollisten muiden kulujen takaisinmaksuun. HK ei täten koskaan vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Asiakkaalle voi aiheutua. Asiakas on velvollinen kohtuullisin ja normaalein toimin ennaltaehkäisemään, estämään ja rajoittamaan tappiota, menetyksiä ja vahinkoja.

13. FORCE MAJEURE

Mikäli HK estyy tai viivästyy täyttämästä näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan force majeure -tyyppisten olosuhteiden vuoksi (ylivoimainen este), on HK vapautettu vahingonkorvausvastuusta ja muista seuraamuksista edellyttäen, että HK kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittaa Asiakkaalle näistä olosuhteista. Niin pian kuin vapauttavat olosuhteet ja este on poistunut, on velvoitteet täytettävä sopimuksen mukaisesti. Force majeure -olosuhteeksi lasketaan esimerkiksi luonnonmullistus, tulipalo, tulva, sota, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaistoimet, lakko, työsulku tai muunlainen onnettomuus tai olosuhde, joka on ollut HK:n kontrollin ulkopuolella. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppasopimus, jos HK ei ole pystynyt täyttämään Ehtojen mukaisia velvoitteitaan kolmen (3) kuukauden kuluessa tässä kohdassa mainituista force majeure -olosuhteista johtuen.

14. HENKILÖTIEDOT

HK noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen sekä sitä täydentävien kansallisten lakien säännöksiä.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta: Rekisteriseloste.

15. SOPIMUSAIKA

Näitä Ehtoja sovelletaan suhteessa Asiakkaaseen Asiakkaan käyttäessä Palvelua ja ostaessa Palvelun kautta Eriä siitä hetkestä alkaen, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun. HK pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja, hinnastoa mukaan lukien. HK pidättää lisäksi oikeuden muuttaa tilapäisesti maksuja mainoskampanjoiden yhteydessä. Kun Ehtoihin tehdään Asiakkaan oikeuksiin tai velvollisuuksiin merkittävästi vaikuttavia muutoksia, ilmoitetaan muutoksista Asiakkaan kirjautuessa sisään Palveluun.

16. RIITATAPAUKSET

Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ota aina ensin yhteyttä HK:n asiakaspalveluun, jossa yritetään aina auttaa Asiakasta. Halutessaan Asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.  Erimielisyystilanteissa Asiakas voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Huomioi, että kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonnan sivuille »